Triangle del talent

PMWV · 27 d'abril de 2023

Si en l’anterior article del ‘Triangle de les restriccions’ vam dir que era un concepte que corresponia als fonaments del #ProjectManagement, el ‘Triangle del talent’, seria l’estructura de l’edifici, les seves columnes, els forjats, les parets mestres, i també els acabats que donen a conèixer el nivell i qualitat de la casa. En el nostre cas: el TALENT del #ProjectManagement exercit.

El #PMI (Project Management Institute), va actualitzar el  triangle del talent l’any passat. Els temps canvien i l’evolució del triangle n’és la mostra fefaent.

Els canvis els resumim a continuació:

  •          Del concepte Lideratge (‘Leadership’), s’ha passat a les Habilitats poderoses (‘Power Skills’): En tant que capacitat fonamental, el lideratge és la punta de llança, però ara ja matisat com a concepte més transversal, un lideratge inclusiu i col·laboratiu, i a més, rodejat d’altres habilitats clau com ara una comunicació impecable, una gran capacitat de resolució de situacions, i un bon pensament estratègic

  • De l'estratègia i gestió de negoci (‘Strategic and business management’), s’ha passat a la Perícia Empresarial, i de la gestió tècnica (‘Technical PM’), a les maneres de treballar (‘Ways of working’): Si abans no coneixies les característiques d’un sector de negoci, era millor no posar-t’hi, doncs l’especialització tècnica era tal que feia difícil adquirir-la prou ràpid per a entrar-hi o anar canviant d’àmbit d’actuació. Actualment, l’entorn laboral està evolucionant molt ràpidament. A tall d’exemple, un estudi de la Universitat Europea de Madrid anuncia que la majoria dels llocs de treball el 2030 encara no existeixen, i que el 65% d’ells seran ocupats per joves que ara estan fent la primària. Aquest ritme és tal que, està essent i serà cada vegada més important tenir una visió de negoci transversal, i una gran intuïció per detectar les oportunitats que puguin aparèixer en cada moment, més que pròpiament el coneixement molt específic que es requeria en èpoques anteriors

Tot #Projectmanager cada cop més li caldrà excel·lir en adaptabilitat i flexibilitat. En primer terme, per adaptar-se de forma continuada als entorns canviants, i en segon, per tenir l’habilitat de canviar la manera com s’aproxima al projecte en funció de l’entorn i l’inexorable pas del temps.

En resum, un camí interessantíssim el que tenim per davant com a col·lectiu i com a persones. Un repte que només farà que permetre’ns créixer a tots els nivells, i acostar-nos a la versió Project Management Integral que serà el pas següent. És a dir, uns professionals de la gestió del projecte i del ‘self-management’, que hauran de dominar els fonaments del mètode, hauran de tenir el Talent necessari, i per últim i clau: Hauran de ser persones íntegres. Entenen com a tals, les que integren coneixement, valors, i maneres de fer exemplars, els quals no destaquen per una sola intel·ligència, sinó que saben que la mesura que els defineix és el domini de les múltiples intel·ligències que tots tenim.

Un desafiament en majúscules que ens permetrà acostar-nos a la nostra millor versió, i a estar més a prop de la utopia que suposar arribar a ser uns líders de projecte excel·lents.

firma Ivan Noguera

Ivan Noguera Plans  27.04.2023

Fundador i Director Project Management With Values S.L.

     
Articles relacionats
Cal gestionar el risc, NO evitar-lo

Que s'ha de fer quan apareix un risc? Gestionar-lo o evitar-lo?

Llegir mésRedirect to the blog post
Project Manager i Comercial: Amor o odi?

Quina relació d'estableix o s'hauria d'establir entre el Project Manager i el Comercial?

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle del talent

Si en l’anterior article del ‘Triangle de les restriccions’ vam dir que era un concepte que corresponia als fonaments del…

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle de la triple restricció

El triangle de ferro o de la triple restricció és una representació simple i visual dels tres factors limitants que…

Llegir mésRedirect to the blog post
Project managers: Esteu preparats per la revolució de la intel·ligència artificial (IA) en la gestió de projectes?

La Intel·ligència Artificial (IA) està afectant el món de moltes maneres, des de la forma en què fem negocis fins…

Llegir mésRedirect to the blog post