Triangle de la triple restricció

PMWV · 13 d'abril de 2023

El triangle de ferro o de la triple restricció és una representació simple i visual dels tres factors limitants que intervenen en un projecte, els quals esdevindran claus per la seva bona consecució (qualitat).

Conèixer la interacció d’aquests tres variables (abast, cost i temps), és fonamental per tot #ProjectManager. Són ‘els fonaments’, la base que cal tenir present des de l’inici del projecte, especialment en situacions de canvis en el mateix, on faci falta per prendre decisions amb celeritat.

Com el nom del triangle indica, cada variable està directament relacionada amb les altres dues, i com diria la coneguda frase catalana, és fàcil caure en el fet de ‘desvestir un sant per vestir-ne un altre’.

La quantitat d’opcions que poden aparèixer és molt alta. Per això tan sols en citarem alguns exemples, començant pels que hi pot haver una forta restricció en 2 de les 3 variables:

  • Cost i temps fix: abast variable. Abast i temps fix: cost flexible. Abast i cost fix: temps flexible

Tanmateix, les casuístiques més habituals, és d’una afectació a més d’una variable:

  • Cost i Temps: Si un projecte, ‘si o si’ cal entregar-lo en una data inassolible inicialment, una solució a valorar pot ser aplicar més recursos, però tenint present que crearà un increment del cost
  • Abast i temps: Si en un projecte hi ha un canvi dels requisits de partida (‘Change request’), que augmenta l’abast, pot ser que sigui necessari incrementar el temps per encabir-lo
  • Abast i cost: Com en el cas anterior, si a més d’un canvi en el projecte, continuem tenint un fita d’entrega inamovible, s’incrementarà cost, doncs caldrà posar més recursos

Aquests són uns exemples de tessitures habituals que ha d’afrontar tot líder de projecte. El fet important és entendre la interacció de l’abast, el cost i el temps en qualsevol situació. Essent-ne coneixedors és la millor manera d’anticipar-se al transcurs dels esdeveniments. També l'única forma d’informar el client o als interessats (‘Stakeholders’) quan s’hi és a temps. Recordem que la comunicació és un element clau per tot Project Manager.

Malgrat que els canvis en el transcurs del projecte suposen una dificultat en l'àmbit de la gestió, són una gran oportunitat perquè el Project Manager, exerceixi com a tal, i amb inventiva, i persuasió pugui fins i tot incrementar, per exemple, els ingressos fent alguna extra-venda al client final durant un canvi d’abast.

En resum, la qualitat d’un projecte, entenent aquesta com el bon resultat i l’esperat per totes les parts, dependrà doncs de l’habilitat que el PM tingui per transitar i mesurar bé aquest triangle de les restriccions.

firma Ivan Noguera

Ivan Noguera Plans  13.04.2023

Fundador i Director Project Management With Values S.L.

     
Articles relacionats
Cal gestionar el risc, NO evitar-lo

Que s'ha de fer quan apareix un risc? Gestionar-lo o evitar-lo?

Llegir mésRedirect to the blog post
Project Manager i Comercial: Amor o odi?

Quina relació d'estableix o s'hauria d'establir entre el Project Manager i el Comercial?

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle del talent

Si en l’anterior article del ‘Triangle de les restriccions’ vam dir que era un concepte que corresponia als fonaments del…

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle de la triple restricció

El triangle de ferro o de la triple restricció és una representació simple i visual dels tres factors limitants que…

Llegir mésRedirect to the blog post
Project managers: Esteu preparats per la revolució de la intel·ligència artificial (IA) en la gestió de projectes?

La Intel·ligència Artificial (IA) està afectant el món de moltes maneres, des de la forma en què fem negocis fins…

Llegir mésRedirect to the blog post