Project managers: Esteu preparats per la revolució de la intel·ligència artificial (IA) en la gestió de projectes?

PMWV · 2 de març de 2023

La Intel·ligència Artificial (IA) està afectant el món de moltes maneres, des de la forma en què fem negocis fins a com vivim les nostres vides quotidians. En aquest article, explorarem com la IA ha afectat la feina d'un project manager, i com podem utilitzar-la en la mateixa gestió de projectes.

Què és la intel·ligència artificial (IA)?

És un camp de la informàtica que es centra en desenvolupar sistemes i programes capaços de realitzar tasques que, fins ara, requerien intel·ligència humana.

En termes generals, es tracta de crear algoritmes i sistemes que puguin aprendre de les dades, les quals s'obtenen de diverses fonts: bases de dades, registres històrics, sensors, dispositius IoT (Internet de les coses), càmeres de vídeo i àudio, xarxes socials, enquestes, entre altres. La Qualitat i quantitat de les dades són fonamentals per a l'entrenament i desenvolupament de models IA.

Pot un project manager implementar avui mateix la IA?

Si parlem de com podríem usar la IA sense fer grans canvis en la metodologia de treball d'un project manager i que realment aporti en el procés de gestió, estaríem parlant d'aquests dos punts com els més destacats:

  • Ajuda en la presa de decisions, més informades i precises: La IA pot analitzar grans quantitats de dades i proporcionar informació detallada sobre el progrés del projecte i les àrees en les quals es necessiten millores. Això pot ajudar els project managers a prendre decisions més informades sobre com assignar recursos i com ajustar el calendari del projecte per garantir-ne la finalització en temps i forma
  • Automatitzar tasques repetitives: La IA pot automatitzar la gestió dels recursos del projecte, inclosa l'assignació de tasques i la monitorització del progrés. Això allibera el project manager per centrar-se en tasques més estratègiques i de major valor

A més dels dos punts esmentats, també pot ajudar en la identificació precoç de possibles riscos, suggerir solucions, proporcionar anàlisis predictius per prendre decisions proactives i ser útil en la gestió d'equips remots. Això pot requerir la recopilació i anàlisi de grans quantitats de dades, així com la implementació d'algoritmes d'aprenentatge automàtic avançats.

Pot una IA substituir a un project manager?

Actualment, no existeix cap IA que pugui substituir totalment a un project manager. Tot i que les IA han avançat molt en els últims anys i poden ser i seran d'una gran ajuda en la gestió de projectes, encara hi ha moltes tasques i habilitats que només pot realitzar un ésser humà.

Com a mínim hi ha quatre habilitats que un project manager posseeix o ha de posseir i que actualment una IA no pot substituir completament:

  1. Habilitats de lideratge: Un project manager és responsable de liderar i motivar el seu equip per assolir els objectius del projecte. Aquesta habilitat requereix d'un nivell d'interacció personal i empatia que actualment una IA no pot igualar
  2. Comunicació efectiva: La comunicació és essencial en la gestió de projectes i un project manager és responsable de garantir que la informació i les decisions es transmetin de manera fluida dins de l'equip. Tot i que una IA pot ajudar en la comunicació, no pot proporcionar en la data actual la mateixa interacció personal i resposta en temps real que un ésser humà
  3. Presa de decisions: Un project manager ha de prendre decisions importants i prendre mesures correctives en cas de desviacions. Tot i que una IA pot proporcionar informació valuosa per a recolzar la presa de decisions, pot ser menys efectiva per prendre decisions creatives o prendre en compte factors subjectius que no estan explícitament presents en les dades
  4. Habilitats davant un problema: Un project manager ha de ser capaç d'intuir possibles problemes i resoldre'ls de manera creativa i ràpida. Tot i que una IA pot ajudar en l'anàlisi de dades i en la identificació de problemes, l'habilitat d'intuir i ser creatiu resideix en la motivació i ganes de l'equip (perceptible per a l'ésser humà) i de la sensació de com es van realitzant les tasques en el projecte

Així que la IA...

No creiem que pugui substituir completament a un project manager.

Tot i que la IA pot ajudar a prendre decisions informades i automatitzar tasques, encara es necessiten habilitats humanes per a la gestió de projectes exitosos. És a dir, un project manager encara necessita habilitats de lideratge i comunicació per a treballar amb equips i stakeholders, i ha de ser capaç de pensar críticament i prendre decisions ràpides i efectives en situacions d'alta pressió.

Albert Liria Guillamón - 02.03.2023

Project Manager en Project Management With Values S.L.

     
Articles relacionats
Cal gestionar el risc, NO evitar-lo

Que s'ha de fer quan apareix un risc? Gestionar-lo o evitar-lo?

Llegir mésRedirect to the blog post
Project Manager i Comercial: Amor o odi?

Quina relació d'estableix o s'hauria d'establir entre el Project Manager i el Comercial?

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle del talent

Si en l’anterior article del ‘Triangle de les restriccions’ vam dir que era un concepte que corresponia als fonaments del…

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle de la triple restricció

El triangle de ferro o de la triple restricció és una representació simple i visual dels tres factors limitants que…

Llegir mésRedirect to the blog post
Project managers: Esteu preparats per la revolució de la intel·ligència artificial (IA) en la gestió de projectes?

La Intel·ligència Artificial (IA) està afectant el món de moltes maneres, des de la forma en què fem negocis fins…

Llegir mésRedirect to the blog post