Cal gestionar el risc, NO evitar-lo

PMWV · 21 de març de 2024

Comencem per les bases, és a dir, entenen primer de tot que és un RISC. En l’àmbit de la direcció de projectes, s’entén per risc ‘una contingència o una condició incerta que, si es produeix, té un efecte positiu o negatiu en el desenvolupament del projecte’.

El matís és rellevant: Positiu o Negatiu. De tota situació imprevista doncs en pot derivar una oportunitat, i una amenaça. No és de molt doncs que el PMBOK, distingeixi:

  • Riscos positius: Oportunitats, els quals caldrà: explotar, Escalar, Compartir, Reforçar i Acceptar.
  • Riscos negatius: Amenaces, les quals caldrà, Evitar, Escalar, Transferir, Mitigar i Acceptar.

La manca de certesa d’un risc, és la que en dificulta la seva prevenció, i anticipació. Tanmateix, les dificultats al llarg d’un projecte son inevitables, i difícils de preveure en molts casos. D’aquí que cal tenir present el següent: els riscos cal gestionar, NO evitar-los...(doncs els riscos son inevitables).

Podem dir que com a Project Manager, una de les nostres tasques més destacades es vetllar al llarg de tot el projecte per ANTICIPAR riscos, plantejant-se escenaris plausibles, i posant en marxa les accions necessàries per prevenir-los i gestionar-los anticipadament. Bàsicament: preparar-se pel pitjor, atenent a Murphy, ‘si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament’.

Però si en un moment és clau fer aquest treball, és a l’inici del projecte, fent una correcte Avaluació de riscos. Perquè a l’inici? Doncs perquè és el moment en el qual les decisions tenen una influència major, i la despesa associada a qualsevol canvi és petita. Aquesta relació inversament proporcional és clau tenir-la present.

A més, i tal com ja plantejava Patrick Mac Leamy, amb el seu diagrama, des de PMWV creiem fermament que el PM ha d’estar integrat en l’equip que prepara l’oferta del projecte, i present especialment en la fase de venda del projecte, doncs és quan pot influir en matisos que poden ser transcendents per l’òptim desenllaç del futur projecte.

Resum: l’experiència ens diu que una correcte avaluació dels riscos és clau pel desenllaç del projecte. També el temps ens ha demostrat que no és tant important el format utilitzat, sinó el propi fet de disposar de temps per reunir a les parts implicades i pensar conjuntament aquests escenaris, que tant poden ser oportunitats, com verdaderes amenaces.  

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image.png

Ivan Noguera Plans i Ramon Solà Camprubí

     
Articles relacionats
Cal gestionar el risc, NO evitar-lo

Que s'ha de fer quan apareix un risc? Gestionar-lo o evitar-lo?

Llegir mésRedirect to the blog post
Project Manager i Comercial: Amor o odi?

Quina relació d'estableix o s'hauria d'establir entre el Project Manager i el Comercial?

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle del talent

Si en l’anterior article del ‘Triangle de les restriccions’ vam dir que era un concepte que corresponia als fonaments del…

Llegir mésRedirect to the blog post
Triangle de la triple restricció

El triangle de ferro o de la triple restricció és una representació simple i visual dels tres factors limitants que…

Llegir mésRedirect to the blog post
Project managers: Esteu preparats per la revolució de la intel·ligència artificial (IA) en la gestió de projectes?

La Intel·ligència Artificial (IA) està afectant el món de moltes maneres, des de la forma en què fem negocis fins…

Llegir mésRedirect to the blog post